Vi tilbyder en række forskellige produkter og løsninger til statslige organisationer.

ESDH – Platina & Acadre

Platina sikrer effektiv, smidig og enkel administration og sags- og dokumenthåndtering i staten. Platina er en konfigurerbar procesplatform med ESDH, der er særligt velegnet til at håndtere og automatisere de unikke og komplekse arbejdsgange, der ofte ses i statslige institutioner. Platina er målrettet statslige institutioner, styrelser og myndigheder og er markedsledende i Sverige.

Acadre er et brugervenligt og procesunderstøttende standard ESDH-system med moduler. Acadre er markedsledende på det kommunale marked i Danmark, og udmærker sig ved at være markedets mest mobile ESDH-løsning.

Tilskudsadministration – TAP & TAS

TAP er en forretningsplatform og et tilskudsadministrationsystem til særligt komplekse forretningsgange og avanceret tilskudsadministration i staten. TAP har i en lang årrække sikret effektiv, automatisk og smidig ansøgningsproces og tilskudsadministration af Landbrug- og Fiskeristyrelsens udbetaling af EU Landbrugsstøtte. TAP kan automatisere store dele af din organisations komplekse forretningsgange, herunder hele tilskudsadministrationsprocessen, og sikre, at du altid overholder gældende lovgivning.

TAS er et tilskudsadministrationssystem, der understøtter den komplette proces fra ansøgning til udbetaling af uddelinger og puljer i staten. TAS er det mest udbredte system til tilskudsadministration i Danmark og har adskillige kunder i bl.a. styrelser og ministerier.

Arkivering – Aflevering til Statens arkiver & Long Term Archive

Vores arkiveringsløsninger sikrer din organsation effektiv, sikker og billig arkivering af alle former for digital information. Vi kan sikre enkel og effektiv Aflevering til Statens Arkiver. Vores arkiveringsløsning er gennemprøvet og agil, og minimerer jeres interne arbejdsbyrde betragteligt.

Long Term Archive er en systemuafhængig arkiveringsløsning, der opbevarer og konserverer digital information over en længere årrække, og giver dig let og løbende adgang til dine data.

Kvalitetskontrol

Med Formpipes Kvalitetskontrol tilbyder vi et enkelt og brugervenligt system, der sikrer overblik over datakvaliteten og -sikkerheden i din organisation og konkrete handlingsanvisninger til at højne datasikkerheden. Kvalitetskontrol fungerer ovenpå alle it-systemer, databaser og fildrev.

Læs mere om vores produkter til Staten i menuen til højre.