Det er altafgørende for alle statslige organisationer at beskytte sine data og sikre høj datakva­litet, særligt omkring personfølsomme data. Muligheden for at få indsigt i sine data og træffe informerede beslutninger på baggrund af den viden, er en unik mulighed, der ikke bør forbigås.

Formpipes Kvalitetskontrol sikrer din organisation mod da­tabrud og mindsker dermed risikoen for bøder som følge af overtrædelse af EU Persondataforordningen, som træder i kraft i maj 2018.

Kvalitetskontrol fungerer som et tillægsmodul til alle platforme, systemer og databaser, og ikke kun vores egne produkter. Modulet giver mulighed for proaktivt at håndtere og forbedre datakvaliteten i din organisation ved at lade et fast regelsæt analysere en ønsket datamængde. Regelsættet kan let tilpasses og udvides til netop din organisa­tions behov.

Data gennemsøges med udgangspunkt i de opsatte regler, og giver hver enkelt sagsbehandler brugervenlige værktøjer til at opdage og rette op på kritiske fejl i deres data ud fra syste­mets handleanvisninger. Til ledelsen giver systemet indsigt i tilstanden af den aktuelle datakvalitet for organisationen, og giver mulighed for at træffe oplyste beslutninger på baggrund af fakta, frem for formodninger.

Vi støtter alle i organisationen

Støtte til sagsbehandleren

  • Advisering om kritiske dataforhold i brugervenligt dashboard
  • Mulighed for let at ændre i data, så datasikkerheden højnes
  • Anbefalinger til bedre arbejdsgange
  • Guidelines

 

Støtte til ledelsen

  • Avanceret rapporteringsværktøj giver samlet overblik over organisationens datasikkerhed
  • Adviseringsværktøj giver besked om kritiske forhold, der ikke er reageret på

 

Støtte til organisationen

  • Ensartet regelsæt, der følger organisationens procedurer
  • Høj konfigurerbarhed, så regelsættet let tilpasses nye processer og lovgivning

Nysgerrig?

Se her en kort video om, hvordan Kvalitetskontrol gør en markant forskel for datakvaliteten i Hvidovre Kommune. 

Hvidovre

Vil du vide mere?

Hvis du vil høre mere om Kvalitetskontrol i din organisation, kan du kontakte os på +45 33 25 65 55 eller info.dk@formpipe.com.