Vi tilbyder en række produkter og løsninger til kommuner og regioner.

ESDH – Acadre og Platina

Vi er markedsledende på det kommunale ESDH-marked med vores brugervenlige, procesunderstøttende standard ESDH-system Acadre. Mere end halvdelen af landets kommuner og over 70.000 brugere benytter Acadre. Acadre er markedets mest webbaserede og fremtidssikrede løsning, og tilbyder markedets største udvalg af moduler. Acadre kan tilgås fra alle mobile enheder, og er derfor også velegnet til kommuners decentrale enheder.

Platina er en ESDH-platform med indbygget konfigurerbarhed. Konfigurerbarheden gør platformen særligt velegnet til at understøtte og automatisere unikke og komplekse processer og løbende tilpasse platformen til ændrede arbejdsgange og ny lovgivning. Platina er den mest udbredte ESDH-løsning på det svenske marked.

Tilskudsadministration – TAS

TAS er et tilskudsadministrationssystem, der understøtter den komplette proces fra ansøgning til udbetaling af uddelinger og puljer, bl.a. på kultur- og foreningslivsområdet i kommunen. TAS er det mest udbredte system til tilskudsadministration i Danmark.

Arkivering

Vi tilbyder forskellige arkiveringsløsninger, der kan hjælpe kommunen med effektiv, sikker og lettilgængelig arkivering af alle former for digital information. Vi tilbyder en gennemprøvet og agil Aflevering til Statens Arkiver, både til Acadre-brugere men også til brugere af andre ESDH-systemer.

Kvalitetskontrol

Med Formpipes Kvalitetskontrol tilbyder vi et enkelt og brugervenligt overblik over datasikkerheden i kommunen og konkrete handlingsanvisninger til at højne datasikkerheden og undgå databrud. Kvalitetskontrol er udviklet som et tillægsmodul, der fungerer ovenpå alle ESDH-systemer, databaser og fildrev.

I menuen til højre kan du læse mere om vores produkter og løsninger til Kommuner og Regioner.