Kvalitetskontrol og datasikker-hed i Kommuner og Regioner

At sikre høj datakvalitet er en kompleks udfordring for mange kommuner og regioner. Ikke desto mindre er den høje datasikkerhed enormt vigtig i netop offentlige institutioner, hvor mange følsomme personoplysninger skal behandles fortroligt. Med Formpipes Kvalitetskontrol gør vi det enkelt at sikre høj datakvalitet i alle kommunens it-systemer, databaser og fildrev.

Med Kvalitetskontrol har vi udviklet et stykke software, som kan tilkobles alle ESDH-systemer, databaser og fildrev, og sikre kommunen eller regionen mod utilsigtet at offentliggøre eksempelvis følsomme personoplysninger. Dermed mindskes risikoen betragteligt for bøder som følge af overtrædelse af EU Persondataforordningen, som træder i kraft i maj 2018.

Kvalitetskontrol fungerer som et tillægssystem til alle platforme, systemer og databaser. Systemet er udviklet til at kunne lægge sig oven på alle ESDH-systemer, ikke kun Formpipes eget ESDH-system Acadre. Systemet giver mulighed for proaktivt at håndtere og forbedre datakvaliteten i din kommune eller region ved at lade et fast regelsæt analysere en ønsket datamængde. Regelsættet kan let tilpasses og udvides efter netop dine behov.

Data gennemsøges med udgangspunkt i de opsatte regler, og giver hver enkelt sagsbehandler brugervenlige værktøjer til at opdage og rette op på kritiske fejl i deres data ud fra syste­mets handleanvisninger. Til ledelsen giver systemet indsigt i tilstanden af den aktuelle datakvalitet for kommunen eller regionen, og giver mulighed for at træffe oplyste beslutninger på baggrund af fakta, frem for formodninger.

Vi støtter alle i organisationen

Støtte til sagsbehandleren

  • Advisering om kritiske dataforhold i brugervenligt dashboard
  • Mulighed for let at ændre i data, så datasikkerheden højnes
  • Anbefalinger til bedre arbejdsgange
  • Enkle guidelines

 

Støtte til ledelsen

  • Avanceret rapporteringsværktøj giver samlet overblik over organisationens datasikkerhed
  • Adviseringsværktøj giver besked om kritiske forhold, der ikke er reageret på

 

Støtte til organisationen

  • Ensartet regelsæt, der følger organisationens procedurer
  • Høj konfigurerbarhed, så regelsættet let tilpasses nye processer og lovgivning

Nysgerrig?

Læs mere om hvordan Hvidovre Kommune har fået gavn af implementeringen af Kvalitetskontrol, og hvordan løsningen gør en markant forskel for datakvaliteten. 

 

Vil du vide mere?

Hvis du vil høre mere om Kvalitetskontrol i din organisation, kan du kontakte os på +45 33 25 65 55 eller info.dk@formpipe.com.

Kvalitetskontrol


Et enkelt og intuitivt værktøj, der sikrer høj datakvalitet i din organisation

preload preload preload preload preload preload preload preload preload preload