Acadre er Danmarks førende standard ESDH-system til elektronisk sags- og dokumenthåndtering. Acadre er fleksibelt og modulært opbygget, og tilbyder et intuitivt og brugervenligt design til sagsbehandling fra alle mobile enheder. Acadre er velegnet til både centrale og decentrale brugere.

Acadre er målrettet kommuner og regioner med mange alsidige behov for ESDH. Systemet giver mulighed for at effektivisere sagsbehandlingen og sikre en ensartet høj kvalitet i arbejdet. Samtidig sikrer systemet, at der ikke sker fejl i forhold til at overholde gældende lovgivning og følge den enkelte kommune og regions forretningsprocesser.

Acadre er en moderne og mobil standard ESDH-løsning, der kan implementeres hurtigt og omkostningseffektivt. Løsningen er gennemprøvet, af høj kvalitet og markedsledende på det kommunale ESDH-marked. Over 70.000 brugere i landets kommuner og regioner benytter Acadre hver eneste dag. 

7 stærke grunde til at vælge Acadre 

  1. Fremtidssikret løsning og et teknologisk forspring på 2-3 år i forhold til konkurrenter
  2. Brugervenligt og fleksibelt design, der virker fra alle mobile platforme
  3. Høj sikkerhed og øget datakvalitet samt et værktøj til at overholde EU’s GDPR
  4. Brugerdrevet innovation og tæt udviklingssamarbejde med kunderne
  5. Fast årlig pris og fri adgang til markedets største udvalg af moduler og værktøjer
  6. Stor konfigurérbarhed og let tilpasning til individuelle og skiftende behov
  7. Stærk complience med rammesystemerne, stor integrationsfalde og åbne snitflader 

 

Danmarks mest mobile ESDH-system

Acadre Web er udviklet, fordi vi vil hjælpe vores kunder med at følge med den digitale udvikling i samfundet. Det forventes i dag, at it skal være webbaseret, i ”skyen”, og skal kunne tilgås online. Det skaber større fleksibilitet, bedre datahåndtering og langt større brugervenlighed.

Acadre er en online ESDH-løsning, der fungerer fra alle mobile enheder. Systemet er meget intuitivt, enkelt og brugervenligt, uden at gå på kompromis med den faglige kompleksitet, systemet kan håndtere.

Din organisation får et langt større udbytte af ESDH-systemet, når det ikke længere er bundet til et fysisk sted. Acadre kan anvendes uanset når og hvor behovet opstår – om det er på byggepladsen, på lærerværelset eller et helt tredje sted.

Med den mobile adgang til Acadre får decentrale brugere også let adgang til ESDH-systemet. Det øger fleksibiliteten og datasikkerheden betragteligt i hele organisationen. Desuden giver det helt nye muligheder for videndeling, forenkling af arbejdsgange og arkiveringspraksis. 

Læs mere om Acadre til decentrale enheder her.

Brugervenligt, intuitivt og fleksibelt

Det skal være nemt at være sagsbehandler. Det tror vi på. Derfor har vi udviklet det mest moderne og brugervenlige design på ESDH-markedet. Vi har skabt en enkel og intuitiv løsning, der sikrer en effektiv og fleksibel hverdag for både tunge og lette brugere.

Systemet muliggør individuel tilpasning til den enkelte brugers behov og brugsmønster. Brugerne kan danne de workflows og det digitale skrivebord, de ønsker via en simpel ”drag and drop”-funktion. Acadres procesunderstøttelse og konfigurerbarhed betyder også, at løsningen kan fungere som en decideret fagløsning.

I udviklingen af det nye, mobile Acadre har vi sat kundens behov og hverdag i centrum. Acadre er bygget på et gennemgående princip om, at brugervenlighed og intuitiv brugeroplevelse skal stå i centrum. Løsningen benytter nyeste viden inden for brugervenligt design såvel som nudging teknologi for at guide brugerne og optimere brugeroplevelsen.

Teknologisk frontløber – født ind i rammearkitekturen

Med Acadre er det let at leve op til krav om digitalisering og rammearkitektur. Acadre er født ind i rammearkitekturen og er markedets førende i forhold til at integrere til støttesystemerne og den fælleskommunale infrastruktur.

Acadre er dynamisk og integrerer til et bredt udsnit af fagsystemer og Microsoft Office. På den måde understøtter det en serviceorienteret digital sagsbehandling. Acadre er opbygget af moduler, som kommunikerer med tredjepartsløs­ninger via standard API’er. På nuværende tidspunkt integrerer vi til mere end 80 applikationer. Hertil kommer understøttelsen af høringer hos eksterne parter via høringsrum, politikerweb og udstilling af borgerens sager på hjemmesider.

Acadre indfrier 100% af FESD2-standardens funktionskrav. Det betyder, at langt de fleste af kommuners og offentlige myndigheders ønsker til en ESDH-løsning indfries direkte i Acadres standard set-up.

Acadre tilbyder en åben snitflade og gode integrationsmuligheder til 3. partsløsninger. Endvidere tilbyder vi en gennemtestet og billig afleveringsløsning til Statens Arkiver. Acadre kan leveres som en hosted løsning.

Transparent prismodel og frit valg blandt alle moduler

Hos os får I en transparent prismodel og en fast årlig pris for Acadre. I slipper for skjulte ekstraomkostninger og kender fremadrettet organisationens årlige udgift til ESDH.

Til en fast årlig pris får i fri adgang til alle Acadres moduler og funktionaliteter. Acadre er et modulært opbygget standard ESDH-system med markedets største udvalg i fagmoduler og værktøjer. Modulerne giver dels mulighed for at udvide Acadre til andre fagområder i kommunen og dels mulighed for at øge digitaliseringen og brugervenligheden for både brugere og borgere i kommunen. Vi har bl.a. styrings- og overbliksværktøjer samt værktøjer til fleksibel ledelsesrapportering, øget datakvalitet og understøttelse af workflows. Desuden er I selv med til at beslutte, hvad der skal udvikles i fremtiden.

Få et overblik over de moduler, der aktuelt findes til Acadre her.

Vi inviterer kunderne indenfor

Vi udvikler og forbedrer hele tiden Acadre-produktet. Det sker i tæt samarbejde med vores kunder, hvor vi i løbet af året mødes til innovationsworkshops, inspirations- og ERFA-møder, faglige koncerencer og i lokale brugerklubber. Vi inviterer vores kunder helt ind i udviklings- og beslutningsprocessen, fordi vi tror på, at vi gennem det tætte samarbejde med vores kunder skaber den stærkeste ESDH-løsning.

Det betyder også, at du får meget konkret indflydelse på, hvad vores tid og dine penge skal bruges på. Det løbende fokus på udvikling og forbedring sikrer også, at Acadre bliver ved med at være på forkant med de krav, der stilles til digitaliseringen i det offentlige.

Øget datasikkerhed i hele organisationen

Med Acadre øger I sikkerheden og datakvaliteten i organisationen. Den mobile adgang til systemet sikrer, at data og følsomme personoplysninger holdes inden for systemets sikre rammer, og at data ikke længere risikerer at blive gemt på personlige fildrev eller delt via mail. At alle kan tilgå de samme sager og dokumenter, optimerer også arbejdsgange, mindsker dobbeltarbejde, og sikrer, at ingen vigtige informationer går tabt.

Vores Kvalitetskontrol-modul, som I får fri adgang til for en fast årlig pris, giver den enkelte bruger mulighed for proaktivt at forbedre datakvaliteten i egne data og sikre, at ingen følsomme persondata slipper ud. Læs mere om Formpipe Kvalitetskontrol-modulet her.

Vil du vide mere?

Hvis du vil høre mere om Acadre Web, kan du kontakte os på +45 33 25 65 55 eller info.dk@formpipe.com.