Er din fond på jagt efter enkel og effektiv sagsbehandling, der sikrer bedre service til fondens ansøgere og forbedrer den interne videndeling?

Med uddelingsadministrationsløsningen TAS får du et særdeles brugervenligt standardsystem til administration af fondens uddelinger. Løsningen indeholder i sin helhed et sagsbehandlingsmodul, et administrationsmodul og en webbaseret brugervenlig ansøgningsportal, der giver ansøgerne løbende adgang til status på deres ansøgning eller projekt.

TAS giver mulighed for at starte dialogen op med ansøger, inden selve ansøgningen er modtaget. Når ansøgningen senere modtages via vores online ansøgningsportal, er det muligt at knytte tidligere dialog til den pågældende ansøgning. TAS dækker altså hele processen fra den indledende dialog til projektet afsluttes, herunder ansøgningsproces, sagsbehandling, objektiv tildeling af midler og den løbende økonomistyring.

Systemet giver ligeledes mulighed for optimal ledelsesrapportering til f.eks. bestyrelse, råd, udvalg og ledelse, således at beslutninger og prioriteringer kan foretages på et faktuelt og oplyst grundlag.

Online ansøgningsportal

Med vores brugervenlige ansøgningsportal giver I jeres ansøgere en langt smidere ansøgningsproces, og letter jeres administration betragteligt.

LÆS MERE OM VORES ONLINE ANSØGNINGSPORTAL HER.

Automatisk og objektiv tildeling af fondsmidler

Automatiser stor dele af jeres sagsbehandling af ansøgninger med straksvaliderlinger, dynamiske forsystemer og objektiv tildeling af fondsmidler.

LÆS MERE OM AUTOMATISK OG OBJEKTIV TILDELING AF FONDSMIDLER HER.

Integrationer

TAS indeholder som standard relevante integrationer til AD, NemID, NemKonto, CPR- og CVR-register. Der er desuden mulighed for at lave integration til fondens økonomisystem. 

Konfiguration og opsætning

TAS kan konfigureres og opsættes til effektivt at understøtte den enkelte fonds administration af projektstøtte. Som udgangspunkt er der meget begrænset tilpasning af standardløsningen til det enkelte projekt ved implementering.

Løbende produktudvikling

Formpipe investerer i produktudvikling af TAS og sørger for, at produktet løbende forbedres og optimeres til glæde for alle vores kunder. Som kunde inviteres du til bruger-/erfagrupper, og inddrages i roadmap-diskussioner. Produktet fremtidssikres derfor løbende, så det understøtter markedets og vores kunders forretningsmæssige behov.

Vil du vide mere?

Hvis du vil høre mere om TAS og få afklaret om din organisation kan opnå en gevinst med TAS, kan du kontakte os på +45 33 25 65 55 eller salg.dk@formpipe.com.