Spar tid og ressourcer ved at automatisere store dele af jeres behandlings- og beslutningsproces med TAS. Effektivisér jeres behandling af ansøgninger gennem straksvalideringer, dynamiske forsystemer og objektive vurderingskriterier udvalgt efter jeres ønsker.

I vores tilskuds- og uddelingsadministrationssystem TAS kan I effektivisere og forenkle sagsbehandlingen af den store mængde ansøgninger, I modtager.

Straksvalidering i dynamiske forsystemer

Fordi alle oplysninger fra den enkelte ansøger indtastes direkte i den online ansøgningsportal, kan TAS’ dynamiske forsystemer straksvalidere de indtastede oplysninger og sikre, at alle oplysninger er udfyldt korrekt. Derved sparer I en masse ressourcer på at skulle kommunikere med jeres ansøgere om manglende eller forkerte oplysninger i deres ansøgninger. Ansøgningsprocessen bliver derved mere smidig for både jer og jeres ansøgere.

Objektiv tildeling af fondsmidler

Når ansøgningen modtages via Portalen kan I automatisere sagsbehandlingen yderligere ved at opsætte jeres egne objektive regler for tildelingen af puljemidler.

Ved hjælp af de objektive regler, kan TAS tildele point til den enkelte ansøgning, så hver enkelt ansøgning ender ud med en pointscore, som giver en indledende indikation af, I hvor høj grad ansøgningen lever op til de krav, I har stillet.

Pointscoren er objektiv, og giver jer mulighed for på et oplyst og faktuelt grundlag at træffe afgørelse om, hvilke ansøgninger, der skal tildeles midler fra jeres konkrete puljer. Denne automatisering sparer jer for en stor mængde manuelt arbejde, men giver også mulighed for en langt mere gennemsigtig behandlingsproces for ansøgerne.

Det er let og fleksibelt at opsætte og løbende tilpasse jeres egne objektive regler for tildelingen af midler.

Du kan læse mere om TAS uddelingsadministration til fonde og private virksomheder her.

Vil du vide mere?

Hvis du vil høre mere om TAS og Portalen og få afklaret, om din organisation kan opnå en gevinst med TAS, er du velkommen til at kontakte markedschef Kenneth Lundø på +45 72 20 81 61 eller kenneth.lundoe@formpipe.com.