Kvalitetskontrol og øget data-sikkerhed i din organisation

Det er altafgørende for både offentlige og private organisationer at beskytte sine data og sikre høj datakva­litet, særligt omkring følsomme personoplysninger. Med Formpipes Kvalitetskontrol gør vi det enkelt at sikre høj datakvalitet på tværs af din organisations it-systemer, databaser og fildrev.

Kvalitetskontrol sikrer din organisation mod utilsigtet at offentliggøre følsomme personoplysninger, og mindsker dermed risikoen for bøder som følge af overtrædelse af EU Persondataforordningen, som træder i kraft i maj 2018.

Kvalitetskontrol fungerer som et tillægsmodul til alle platforme, systemer og databaser, ikke kun Formpipes egne produkter. Modulet giver mulighed for proaktivt at håndtere og forbedre datakvaliteten i din organisation ved at lade et fast regelsæt analysere en ønsket datamængde. Regelsættet kan let tilpasses og udvides til netop din organisa­tions behov.

Data gennemsøges med udgangspunkt i regler, I helt selv kan opsætte og tilpasse, og giver den enkelte sagsbehandler brugervenlige værktøjer til at opdage og rette op på kritiske fejl i deres data ud fra syste­mets handleanvisninger. Til ledelsen giver systemet indsigt i tilstanden af den aktuelle datakvalitet for organisationen, og giver mulighed for at træffe oplyste beslutninger på baggrund af fakta, frem for formodninger.

Vi støtter alle i organisationen

Støtte til sagsbehandleren

  • Advisering om kritiske dataforhold i brugervenligt dashboard
  • Mulighed for let at ændre i data, så datasikkerheden højnes
  • Anbefalinger til bedre arbejdsgange
  • Enkle guidelines

Støtte til ledelsen

  • Avanceret rapporteringsværktøj giver samlet overblik over organisationens datasikkerhed
  • Adviseringsværktøj giver besked om kritiske forhold, der ikke er reageret på

Støtte til organisationen

  • Ensartet regelsæt, der følger organisationens procedurer
  • Høj konfigurerbarhed, så regelsættet let tilpasses nye processer og lovgivning

Nysgerrig? 

Se her en kort video om, hvordan Kvalitetskontrol gør en markant forskel for datakvaliteten i Hvidovre Kommune. 

Vil du vide mere?

Hvis du vil høre mere om Kvalitetskontrol i din organisation, kan du kontakte os på +45 33 25 65 55 eller salg.dk@formpipe.com.

Kvalitetskontrol 


Et enkelt og intuitivt værktøj, der sikrer høj datakvalitet i din organisation

preload preload preload preload preload preload preload preload preload preload