Formpipe er udvalgt som leverandør på flere rammeaftaler under Statens og Kommunernes Indkøbsservice (SKI).

 

Rammeaftalerne dækker et bredt ydelsesområde

Formpipe er leverandør på rammeaftaler, der dækker konsulent- og projektopgaver. Når din organisation anvender en SKI-rammeaftale, skal du ikke gennemføre et EU-udbud, idet SKI-rammeaftalen har været konkurrenceudsat i et forudgående EU-udbud.

 

Praktik

Der er flere måder at anvende en SKI-rammeaftale på. Det afhænger af, hvilken SKI-rammeaftale, der er tale om, og hvilket behov du skal have dækket.
Du kan få vejledning i anvendelsen af SKI-rammeaftalerne ved at kontakte SKI eller søge information på www.ski.dk.


02.17 IT-konsulenter

Med rammeaftale 02.17 IT-konsulenter kan du nemt købe udførende konsulenter på timebasis i forhold til konkrete opgaver. Du har også mulighed for at anvende rammeaftalen til udførelse af rådgivningsopgaver, som har direkte tilknytning til de udførende konsulentydelser.

Formpipe kan levere konsulenter under rammeaftalen som en del af konsortiet 4VCRF-konsulenterne.

Indkøb på aftalen sker ved direkte tildeling ved brug af SKI’s tildelingsværktøj.


02.18 IT-løsninger og -projekter

Med rammeaftale 02.18 kan alle offentlige organisationer købe komplette it-løsninger og -projekter. Det brede sortiment tilbyder software, timebaserede ydelser til udvikling og vedligehold mv. Hos Formpipe kan du købe følgende løsninger: Acadre, BESTA, Platina, Kvalitetskontrol og TAS.

Det er muligt at indkøbe på rammeaftalen ved enten direkte tildeling eller miniudbud. SKI har udviklet tildelingsværktøjer, hvor du ved hjælp af simple udvælgelser hurtigt kan afgrænse mulige produkter og leverandører, der vil kunne dække dit behov.


17.13 IT-konsulenter Managementkonsulentydelser

Managementkonsulentydelser på denne delaftale dækker over din organisationers behov for øget effektivisering af deres kerne- og støtteprocesser i lyset af den direkte sammenhæng mellem optimering af de interne processer og de finansielle resultater. I forbindelse hermed dækker delaftalen også behovet for at afdække, vurdere og vælge udlicitering og ”Offentlig-Privat-Samarbejde”.

Formpipe kan levere konsulenter under rammeaftalen som en del af konsortiet CONEXUS.

Når du vil købe ind på aftalen, skal du gennemføre et miniudbud blandt alle leverandører på den relevante delaftale.