IT-konsulenter

 

Formpipe kan levere it-konsulentydelser på rammeaftale 02.17 gennem konsortiet 4VCRF-konsulenterne.

Konsulentydelserne dækker udførende konsulenter til konkrete opgaver i kundens it-miljø - enten i forhold til driften af miljø og infrastruktur (fx vedligehold, opdateringer, systemrettelser og udskiftning samt opdatering af hardware) eller i forhold til nye systemer eller løsninger (fx installation, udvikling og test).

Aftalen giver mulighed for at købe et bredt udvalg af it-konsulenter gennem direkte tildeling via en enkel proces, der tager udgangspunkt i din egen opgavebeskrivelse. SKI har udviklet et intuitivt tildelingsværktøj, som gør tildelingsprocessen nem og overskuelig.

Formpipe og 4VCRF-konsulenterne kan tilbyde konsulentydelser indenfor følgende 13 ydelsesområder:

Obligatoriske ydelsesområder:

  7. Projekt- og programledelse
  8. Databehandling
10. Infrastruktur og hardware
11. Test
12. Udvikling af ny funktionalitet
13. Tilpasning af eksisterende it-systemer
14. It-systemdrift

Valgfrie ydelsesområder:

1. It-relaterede strategier
2. Forretningsbehov, business case og gevinstrealisering
3. It-udbud
4. It-sikkerhed, business continuity og it-compliance
5. It-arkitektur
6. It-governance

Hvis du ønsker at købe nogle af disse ydelser, så skal du starte med at opgøre dit behov i form af en opgavebeskrivelse og finde de relevante leverandører via SKI’s tildelingsværktøj.

Tildelingsværktøjet hjælper med at evaluere de forskellige leverandører i forhold til dit behov.

 

Vil du vide mere? 

Hvis du har brug for hjælp og rådgivning i brugen af aftalen, så kontakt Formpipe på salg.dk@formpipe.com