Managementkonsulentydelser

 

Formpipe tilbyder gennem konsortiet Conexus mulighed for indkøb af managementkonsulentydelser indenfor følgende delaftaler:

Delaftale 02: Effektivisering og forretningsprocesser

Ydelserne på delaftalen falder inden for en eller flere af følgende tre kategorier:

 • Procesanalyse, der vedrører analyser med det formål at danne et overblik over og indsigt i den eller de nuværende arbejdsprocesser, herunder variationer i måden arbejdet udføres på. Formålet er at identificere forbedringsmuligheder som grundlag for at opstille mål for forbedringerne
 • Udlicitering, der vedrører rådgivning i forbindelse med valg af opgaver, der skal udliciteres.
 • OPS og Offentlig Privat Partnerskab (OPP), der vedrører inddragelse af den private sektor i løsningen/driften af offentlige opgaver. Der er tale om offentlige opgaver i den forstand, at det offentlige financierer - via skatterne - og har ansvar for fastsættelsen af produktionsomfang og kvalitet.

Delaftale 03: Analyser / evaluering

 • Opgaverne under delaftalen omfatter ydelser af følgende art:
 • Udarbejdelse af litteraturoversigter (fx systematiske reviews, evidence assessments o.a.)
 • Udarbejdelse af surveys (fx borgertilfredsheds-, kunde- eller markedsundersøgelser)
 • Kortlægninger af praksis, organisering og kapacitetsudnyttelse inden for de nævnte opgaveområder
 • Analyser af forretningsgange, informationsbehov samt behov for systemunderstøttelse
 • Beskrivelse af indsatser og metoders målgruppe, grundlag, indhold, kvalitetssikringsprocedurer, kompetencer, resultatdokumentation mv.
 • Policy, program og projekt evaluering, herunder af implementering og effekter
 • Målgruppeanalyser (Såvel kvalitative analyser, som kvantitative analyser af fx prævalens, incidens, comorbiditet, risikofaktorer, kerneårsager mv.)
 • Økonomiske analyser og produktivitetsanalyser (benchmarking, business cases, cost-effectiveness, cost-utility, cost-benefit mv.).

Som udgangspunkt foregår indkøbet som miniudbud blandt leverandører på rammeaftalen. Læs mere her.  

 

Vil du vide mere?

Hvis du har brug for hjælp og rådgivning i brugen af aftalen, så kontakt Formpipe på salg.dk@formpipe.com.