Virksomheder og offentlige myndigheder i Danmark oplever et stadigt stigende behov for at have styr på håndteringen af information. En del af årsagen skal findes i øgede lovgivningskrav, men en anden og måske vigtigere årsag er, at det er god forretning at have let og hurtig adgang til information.


Formpipes løsninger til arkivering sikrer, at din organisation håndterer information og viden rigtigt, så I kan anvende den aktivt. Her går vi ind og ser på forhold som kategorisering, adgangsstyring, opbevaring og søgemuligheder og tilpasser løsningen til jeres aktuelle behov.

Formpipes værktøjer hjælper offentlige myndigheder med at overholde både arkivlovens bestemmelser og slettefrister i datalovgivningen. Vi leverer professionel rådgivning, f.eks. i forbindelse med aflevering af data til offentligt arkiv og tilbyder en række forskellige ydelser, lige fra analysearbejde, gennemførelse af periodeskift og udarbejdelse af arkiveringsversioner til kassation og sletning.Hvis du vil høre mere om arkivering og aflevering til offentligt arkiv, så kontakt os på e-mail info.dk@formpipe.com