Gør sagerne let tilgængelige, og giv brugeren adgang til alle arbejdsgange i ét samlet overblik.

Formpipes ESDH løsninger giver din organisation mulighed for at gennemføre sagsbehandling mere effektivt og med en ensartet høj kvalitet. Samtidig sikrer du dig, at der ikke sker fejl i forhold til at overholde gældende lovgivning og organisationens forretningsprocesser.

En moderne ESDH-løsning til sags- og journalstyring giver en række fordele:

- Nemt og brugervenligt system
- Samlet overblik over kunde- eller borgersag 
- Automatiserede arbejdsgange giver højere effektivitet
- Reducerer antallet af manuelle opgaver for den enkelte medarbejder 
- Enkel adgang til information giver bedre beslutningsgrundlag - også fra mobile enheder
- Nem adgang til relevant rapportering og opfølgning på målsætninger

Formpipes løsninger understøtter den daglige sags- og journalstyring på forskellig vis, afhængig af din organisations fokus og vision. Nogle løsninger er primært rettet mod at skabe effektivitetsforbedringer af administrationen. Andre tager sigte på at knytte organisationens medarbejdere, kunder og interessenter sammen i én samlet informationsarkitektur, hvor medarbejdere afhængig af deres roller og kontekst, får tildelt forskellige funktioner og operationer.

Hvis du vil høre mere om Formpipes ESDH løsninger, så kontakt os på e-mail info.dk@formpipe.com eller klik på link til højre.