Fokuser jeres indsats på de områder, hvor den skaber størst værdi. Formpipes løsninger til ledelsesinformation giver ledelsen i din organisation forståelse og overblik over forretningen og synliggør sammenhængen mellem indsats og resultat.

Organisationen opnår en bedre styring af ressourcerne ved at skabe overblik over status på f.eks. servicemål, frister, gennemløbstider og historisk udvikling. Den slags ledelsesinformation kan bruges til at prioritere opgaverne i den daglige sagsbehandling, og til at beslutte tiltag til forbedringer.

Effekten af vores løsninger kan være mangeartede. Det grundlæggende er hele tiden at sikre fokus på de største ledelsesmæssige muligheder og udfordringer. I visse tilfælde opnår I både effektivisering og besparelser, fordi disponeringen af ydelser bliver bedre og mere målrettet, eller fordi de samme opgaver kan løses med færre ressourcer. Samtidig opnår I i mange tilfælde også en bedre kvalitet og service.

Formpipe tilbyder en bred vifte af ydelser i forbindelse med implementering af løsninger til ledelsesinformation. Vi gennemfører kortlægning af de forretningsmæssige behov, og vi udarbejder business case, ligesom vi foretager opsætning og implementering af rapporteringsløsning, herunder integration og konvertering af data.

Hvis du vil vide mere om ledelsesinformation så kontakt os på e-mail info.dk@formpipe.com.