Formpipe udvikler og implementerer en række forskellige løsninger med fokus på effektive tilskuds- og sagsbehandlingsprocesser. Vores løsninger giver mulighed for at fokusere på økonomisk ansvarlighed, effektrealisering af anvendte midler samt at effektivisere de eksisterende processer og nytænke processerne for derved at opnå en mere gennemgribende kvalitetsforbedring.

Økonomisk ansvarlighed gennem fokus på målopfyldelse og effekter samt et godt overblik over tilskudsmidler, sager og projekter. Samtidig opnår medarbejderne adgang til et effektivt redskab til at yde ansøgere og bevillingshavere bedre service.

Formpipes løsninger til tilskudsadministration tilfører din organisation mange fordele i form af kortere sagsbehandlingstider, større fleksibilitet og mindre fejlmargin. Løsningerne lever op til lovgivningen og giver samtidig ledelsen relevante styrings- og analyseværktøjer.