Lad specialisterne tage sig af de opgaver, der faktisk kræver deres ekspertise og lad teknologien klare resten. Med Formpipes løsninger til elektronisk workflow kan din organisation automatisere de tidskrævende, rutinemæssige arbejdsgange og dermed frigøre ressourcer til opgavernes faglige aspekter.

Formpipes workflow løsninger sikrer højere kvalitet i forhold til overholdelse af procedurer og regelsæt, ligesom organisationen opnår mere gennemsigtighed i og bedre styring af arbejdsprocesserne.

Nogle processer kan vi automatisere fuldt ud, men også de opgaver, som kræver et fagligt skøn eller lignende, kan vi effektivisere gennem bedre digital understøttelse. Og jo mere komplekse processer, der kan komme med ind i det elektroniske workflow, desto større kvalitetsforbedringer opnår du.

Formpipe tilbyder en bred vifte af ydelser i forhold til implementering af workflow. Dette gælder både kortlægning af arbejdsgange, udarbejdelse af business case samt opsætning og implementering af relevante workflows. Formpipe har effektiviseret, automatiseret og integreret forretningsprocesser inden for en bred vifte af processer, lige fra enkle godkendelsesprocesser, fakturaudsendelser til komplekse faglige arbejdsprocesser.

De fleste standardløsninger til workflow tager afsæt i en forholdsvis enkel og produktionsorienteret tilgang til workflow. For vidensmedarbejdere er arbejdsprocesserne i praksis noget mere komplekse. Derfor har Formpipe udviklet udbygninger til de førende standard workflowløsninger, som muliggør at du også kan anvende workflow med stor effekt for vidensmedarbejdere, og ikke kun til at flytte sager rundt.

Hvis du vil høre mere om workflow, så kontakt os på info.dk@formpipe.com