Arrangementer

Arrangementer

Webinar den 4. maj: Kvalitetskontrol og status over organisationens generelle datakvalitet

maj 04, 2018

Webinaret gør dig helt skarp på, hvordan systemet kan bruges til at tage temperaturen på din organisations datakvalitet, så både ledelse og medarbejdere får overblik og en løbende status over organisationens datakvalitet. Vi giver dig viden om, hvordan overblikket over udviklingen kan være med til at skabe forandring i din organisation, og hvordan det hjælper dig til at sætte ind de rigtige steder.

 

Webinar den 16. maj: Kvalitetskontrol og inddragelse af organisationen i kvalitetsarbejdet

maj 16, 2018

Webinaret sætter ind på et vigtigt, og ikke mindst centralt aspekt af en organisations arbejde med datakvalitet: nemlig hvordan du får gjort medarbejderne i organisationen til ambassadører for Kvalitetskontrol og det kontinuerlige arbejde med datakvalitet. Webinaret gør dig klogere på, hvordan du får skabt en organisation, hvor medarbejderne løbende hjælper med at løse problemerne når de opstår. Du får værktøjer til at overbevise, skabe forandring, og hjælpe medarbejderne til at tage ansvar for deres egen datakvalitet – både ved implementering og i forbindelse med den løbende drift af Kvalitetskontrol.

 

Webinar den 15. juni: Kvalitetskontrol og datakvalitet i fremtiden

juni 15, 2018

Webinaret gør status over de aspekter af datakvalitet vi har stillet skarpt på indtil nu, og præciserer samtidig hvordan det kan bruges i praksis fremover. Webinaret giver dig ro i maven efter en tid, hvor GDPR og datakvalitet har fyldt meget. Webinaret gør dig skarp på, hvordan du i fremtiden arbejder kontinuerligt med at sikre en høj datakvalitet i din organisation.

preload preload preload preload preload preload preload preload preload preload