Automatisering: IT-understøttelse af regelbaseret sagsbehandling afgør 3 ud af 4 ansøgningerne om landbrugsstøtte automatisk. Formpipes TAP-system er IT-motoren bag det flotte resultat.

Mens flere lande i EU kæmper med implementeringen af den nye reform for udbetaling af EU landbrugsstøtte (CAP), melder Landbrugs- og Fiskeristyrelsen om et velimplementeret forløb af reformen og af det underliggende IT-system. Implementering sikrer, at Danmark lever op til EU's krav.

Landbrugsreformen fra 2015 krævede en omfattende omstrukturering af arbejdsprocesser og regler og en tættere integration til GIS systemet. Det var netop implementeringen af de nye arbejdsprocesser og regler, der voldte problemer med it-understøttelsen i andre EU lande, herunder England.

Forretningsplatformen TAP, der leveres af Formpipe, bakker reglerne for udbetaling af støtte op, og sikrede i 2016, at 76% af ansøgningerne blev behandlet helt automatisk og uden behov for yderligere sagsbehandling. TAP systemet fra Formpipe danner grundlaget for Landbrugs- og Fiskeristyrelsens automatiserede ansøgningsproces, der både kommer landbruget og styrelsen til gode. Klarhed omkring regelsættet og den effektive IT-understøttelse gør livet lettere fra landmændene, fordi fejlmarginen nedbringes og færre ansøgninger fra landmændene underkendes. Landbrugs- og Fiskeristyrelsen får med basis i automatiserede arbejdsgange en effektiv organisation.

Læs mere om TAP her.

*Kilde: Landbrugsavisen