Esbjerg Kommune oplever efter kun en måned med Formpipe Kvalitetskontrol en mærkbar forbedring af organisationens datakvalitet. Systemet hjælper medarbejderne til proaktivt at forbedre deres datakvalitet og sikre at ingen følsomme personoplysninger slipper ud.

Esbjerg Kommune købte Formpipe Kvalitetskontrol som følge af et skærpet fokus på at forbedre datakvaliteten i kommunen.”Det stod helt klart, at vores datakvalitet skulle højnes, så vi blev bedre rustet til at dele data med offentligheden. Vi ønsker sikre og valide data, som underbygger og øger tilliden til vores sagsbehandling”, fortæller Henriette Spang Sørensen, ESDH-konsulent i Esbjerg Kommune, og fortsætter:

”Formpipe Kvalitetskontrol var det oplagte værktøj til at øge datakvaliteten på tværs af hele organisationen. Den største gevinst ved systemet er for os, at det ikke kun virker på vores ESDH-system Acadre, men på sigt kan kobles på vores fællesdrev og i realiteten alle andre fagsystemer også. En ekstra gevinst ved systemet og vores fokuserede arbejde med datakvalitet er, at vi bliver langt bedre rustet til den nye EU persondataforordning.”

Læs hele Henriette Spangs Sørensens fortælling om Formpipe Kvalitetskontrol i Esbjerg Kommune her.