I efteråret inviterer Formpipe til en række gratis webinarer, hvor produktleder og chefarkitekt Troels Tino Anzie demonstrerer, hvordan du sikrer høj datakvalitet i hele din organisation med det enkle og intuitive værktøj Kvalitetskontrol. 

Formpipe inviterer dig, der arbejder med datakvalitet, informationssikkerhed og EU Persondataforordningen til gratis webinar om Kvalitetskontrol - et effektiv og enkelt værktøj, der sikrer høj datakvalitet på tværs af alle organisationens datakilder. Kvalitetskontrol sikrer allerede GDPR-compliance i adskillige offentlige og private organisationer, og er af Gartner udpeget som et af de 22 bedste filanalyseværktøjer i verden.

På webinarerne præsenterer vores produktleder og chefarkitekt, Troels Tino Anzie, det enkle og intuitive værktøj Kvalitetskontrol. Du vil opleve, hvordan værktøjet giver et solidt grundlag for en sikker og professionel håndtering af data i din organisation og på tværs af alle organisationens datakilder (fildrev, Exchange, OneDrive, ESHD-systemet, Sharepoint etc). 

Webinarerne finder sted tirsdag den 25. september, onsdag den 3. oktober, og onsdag den 7. november - alle dage kl. 9.00-10.00. Det er gratis og ganske uforpligtende at deltage.

Læs mere og tilmeld dig her.