Det er med stor glæde, vi kan oplyse at Landbrugsstyrelsen og Formpipe pr. 3. januar 2018 har indgået ny kontrakt om support og videreudvikling af TAP-systemet, som er Landbrugsstyrelsens tilskudsadministrative løsning.

Løsningen understøtter Landbrugsstyrelsens meget komplekse forretningsgange i forbindelse med styrelsens håndtering, sagsbehandling og udbetaling af EU-landbrugsstøtte til de danske landmænd.

Med aftalerne fortsætter Landbrugsstyrelsen og Formpipe det tætte og langvarige samarbejde om understøttelse af Landbrugsstyrelsen tilskudsforretning i endnu 3-4 år.

Aftalerne skal være med til at understøtte den kommende EU-Landbrugsreform, CAP-2020, samt Landbrugsstyrelsens Digitaliseringsplan. Digitaliseringsplanen har bl.a. til formål at øge automatiseringsgrad på tværs af systemlandskabet, sikre bedre digitalt samspil med kunder og hurtigere time-to-market.

Formpipe ser frem til at fortsætte det gode samarbejde og bidrage til øget digitalisering i Landbrugsstyrelsen.