Datakvalitet

Hvidovre Kommune arbejder nu proaktivt med kvaliteten af organisationens data efter de har implementeret Kvalitets-kontrol. Værktøjet skaber en ny bevidsthed om det løbende arbejde med datakvaliteten hos både medarbejdere og ledere. 

Da Hvidovre Kommune valgte Kvalitetskontrol skyldtes det først og fremmest, at de ønskede at skabe en høj kvalitet af den store mængde data, som kommunen har. Derudover var det også med ønsket om at forberede organisationen til den nye EU Persondataforordning (red. GDPR), som helt naturligt stiller konkrete krav til organisationens håndtering af data. 

”Oprindeligt startede det som et datakvalitetsprojekt, der skulle skabe højere kvalitet i vores data og skabe sikkerhed omkring vores dokumenthåndtering, arkivering og offentliggørelse af data, men vi så hurtigt en sammenhæng til vores organisations samlede sikkerhedsprojekt ifm. GDPR”, fortæller Søren Ladefoged, Centerchef for Digitalisering i Hvidovre Kommune, og fortsætter: ”Systemet bliver ekstra relevant i kraft af GDPR, hvor vi i 2018 træder ind i en ny æra, som tvinger os til at forholde os til datakvalitet på en helt ny måde og meget mere aktivt end nogensinde før”.

Høj datakvalitet skaber værdi

Med Kvalitetskontrol har Hvidovre Kommune fået mulighed for at arbejde med kvaliteten af deres data på en helt ny måde fortæller Søren Ladefoged: ”Kvalitetskontrol er et effektivt redskab, som imødekommer mange ønsker og behov ifm. vores daglige dataarbejde. Det er enormt værdifuldt, at vi med Kvalitetskontrol kan kigge på data som en konkret værdi og lade systemet fungere som en verifikation af kvaliteten i den enkelte medarbejders arbejde med at registrere data.”

Denne betragtning bakker Sanne Nielsen, ESDH-koordinator i Hvidovre Kommune op om: ”Kvalitetskontrol har givet os en helt ny bevidsthed om, hvordan vi skal håndtere data og en enorm indsigt i vores generelle journaliseringspraksis. Der er et genialt system. Intet mindre.”

Læs hele casen om datakvaliteten i Hvidovre Kommune her.