HK Magasinet Samdata fortæller i en ny artikel, hvordan Formpipes Kvalitetskontrol hjælper medarbejdere og ledere i en stor kommune som Esbjerg.​ Henriette Spang Sørensen, som er ESDH-konsulent i Esbjerg Kommune, fortæller hvordan de med Kvalitetskontrol skaber høj datakvalitet på tværs af hele organisationen.

ESDH-kontrol gør en forskel i Esbjerg 

Med et femcifret antal slutbrugere er det svært at få fat i  alle, når der er problemer med IT-sikkerheden i Esbjerg Kommune. Et centralt filter, der gør hver enkelt medarbejder til sin egen fejlfinder, har øget databeskyttelsen i kommunen.

“Vi er en stor organisation, så det var en håbløs opgave at skulle have fat i alle sagsbehandlerne. I sidste ende er det jo dem, der skal ændre praksis, men det er svært at sikre,” fortæller Henriette.

Men så dukkede IT-virksomheden Formpipe op med en løsning, fortsætter Henriette. Med Kvalitetskontrol har Formpipe udviklet et værktøj, der kan tjekke alle sager i ESDH-systemet løbende og advisere medarbejdere, når der er problemer i deres konkrete sager.

Kvalitetskontrol giver Henriette muligheden for at hjælpe medarbejderne med proaktivt at optimere deres egen datakvalitet ved løbende at tilpasse og udvide de regelsæt og optimeringer, som Kvalitetskontrol-værktøjet scanner data på baggrund af. ​

“Vi har rigtigt godt styr på data og samtidig en meget streng kontrol med hvem, der kan se hvad i systemet. I dag er min funktion derfor at rette regler til i stedet for at sidde og lave manuel rettelser på de enkelte sager og dokumenter.”

Henritettes arbejde med Esbjerg Kommunes datakvalitet er gået så godt, at organisationen bliver brugt som eksempel på best practice på ESDH-konferencer. 

*Kilde: Samdata