Billede

Syddjurs Kommune skal sammen med Formpipe Software pilotteste, hvordan Støttesystemerne fungerer sammen med Formpipes ESDH-løsning Acadre. 

Testforløbet i Syddjurs Kommune løber frem til sommer 2018 og inkluderer alle Støttesystemer, som KOMBIT nu har overtaget og gjort tilgængelige i et eksternt produktionsmiljø. Støttesystemerne (STS) består af otte selvstændige, men integrerede, it-løsninger, herunder det omdiskuterede SAPA-system. Systemerne skal tilsammen sikre, at kommunens fagsystemer kan fungere sammen og skaffe brugerne adgang til relevant data.

Samarbejdet mellem Syddjurs Kommune og Formpipe er etableret i forbindelse med et større afprøvningsforløb, som KOMBIT har iværksat for at afprøve og driftsmodne Støttesystemerne mod fagløsninger i samarbejde med kommuner og deres leverandører. I løbet af det næste halve år, skal kommunen således løbende undersøge, hvordan støttesystemerne fungerer med Formpipes ESDH-løsning Acadre. Afprøvningen skal, ud over at få erfaringer med hvordan snitfladerne i Støttesystemerne fungerer mod fagløsninger, også rette fejl og uhensigtsmæssigheder samt vurdere behovet for support og hvor mange ressourcer det kræver, at implementere Støttesystemerne sammen med kommunale fagløsninger. 

Læs hele artiklen fra KOMBIT her.