Formpipe Software A/S leverer it-systemer, der automatiserer, digitaliserer og effektiviserer arbejdsgange i offentlige og private organisationer. Formpipes systemer er kendetegnet af høj brugervenlighed og udpræget konfigurérbarhed i både kerneløsningerne og i tilhørende moduler. Det giver smidige produkter, der løbende følger med tiden og med ændrede krav fra omverdenen.

Som datterselskab til svenske Formpipe Software AB er Formpipe noteret på Nasdaq OMX i Stockholm. Formpipe gruppen har aktiviteter i Sverige, Danmark, Tyskland, Benelux, Frankrig, England og USA.

Omdrejningspunktet for den danske forretning og for gruppen som helhed er at betjene kunder, der prioriterer dokumenterbare processer og klar databeskyttelse højt herunder fx offentlige myndigheder, medicinalindustrien og advokatstanden.

Hos Formpipe understøtter vi vores kunders forretningsprocesser, og vores produkter fremmer automatisering og digitalisering af arbejdsprocesser. Vi hjælper med andre ord med at effektivisere vores kunders administration.

Vi har dyb indsigt i og mange års erfaring med forretningsgange, arbejdsprocesser og udfordringer i ministerier, styrelser, kommuner, regioner og private virksomheder. Vi leverer derfor ikke kun it-løsninger, men bidrager med viden og kompetencer, der rækker langt ud over det rent tekniske. Vi tilbyder kvalificeret sparring med baggrund i best practice samt dyb forståelse for og indsigt i din organisations mål og udfordringer.