Formpipe Gruppen er en global aktør med kontorer i Sverige, Danmark, Benelux, Tyskland, Frankrig, England og USA.

Hovedkontoret er placeret i det centrale Stockholm i Sverige, hvor hovedselskabet Formpipe Software AB desuden er noteret på børsen. Formpipe Gruppen har samlet omkring 250 medarbejdere. Størstedelen af disse er ansat i det danske datterselskab, der holder til i Ballerup uden for København.

Herunder en oversigt over ledelsesforhold i danske Formpipe Software A/S.

Organisationsoversigt


Ledelsen i Formpipe Software A/S


Thomas à Porta
Administrerende direktør

Thomas à Porta er administrerende direktør i Formpipe A/S. Tidligere har Thomas været divisionsdirektør i KMD, ligesom Thomas har opbygget den europæiske division af en amerikansk it-virksomhed fra bunden. Thomas har endvidere været salgsdirektør i IBM, med globalt salgsansvar for en af IBM’s største kunder. Thomas har mere end 20 års erfaring med informationsteknologi, konsulentydelser og salg. Thomas er uddannet ingeniør fra DTU, og har en MBA fra Copenhagen Business School. Thomas er endvidere tilknyttet CBS som strategivejleder for MBA uddannelsen.

E-mail: thomas.aporta@formpipe.com

 

Carsten Kaas
Områdedirektør ESDH

Carsten Kaas er områdedirektør for ESDH vertikalen i Formpipe Software A/S. Carsten har en MBA, og har arbejdet med it-ledelse, teknologi og konsulentydelser i over 20 år. Carsten har en udpræget teknologiforståelse og betydelig erfaring med alle udvikling- og implementeringsaktiviteter. Carsten har erfaring som udviklingschef fra flere større software udviklings- og konsulenthuse, og haft ansvar for udvikling og drift af it-leverancer. 

E-mail: carsten.kaas@formpipe.com

 

Stig Riemer
Områdedirektør TILSKUD

Stig Riemer er områdedirektør for TILSKUD vertikalen i Formpipe Software A/S. Stig har arbejdet som Underdirektør i Koncernudvikling i Topdanmark med ansvar for koncernens største strategiske projekter. Dertil kommer adskillige års erfaring inden for både Software, Media og Finans. Stig har en udpræget forståelse for kommerciel forretningsudvikling, og har samlet set mere end 15 års erfaring med udvikling, forretningsmæssig forankring og benefitrealisering af IT. Stig er uddannet M.Sc. IMM fra Copenhagen Business School.

E-mail: stig.riemer@formpipe.com 

   


Bestyrelse

Formpipe Software A/S's bestyrelse er identisk med Formpipe Software ABs bestyrelse, som du kan læse mere om her.