I Formpipe har vi formuleret et værdigrundlag, som viser retningen for vores virksomhed, og som inspirerer og vejleder os i vores daglige arbejde med produkter og kundeleverancer.

               

At styrke samfundets produktivitet
og økonomi med it

                   
               

Formpipe anviser nye, sikre veje
til it-løsninger, som hurtigt skaber resultater

 

Værdier

Vi hører hvad der bliver sagt

Vi gør os umage med at forstå intentionen i det, der bliver sagt. Vi indgår i konstruktiv dialog både med vores kunder, deres andre samarbejdspartnere og internt med hinanden. Vi forstår, at vi taler med hinanden både som professionelle og som mennesker.

Vi tager ejerskab for opgaverne

Vi engagerer os i opgaverne og tager ansvar for at få dem i mål til tiden. Vi ønsker et åbent og tillidsfuldt samarbejde med alle, som er involveret i projekterne. Vi søger altid at bidrage konstruktivt, både med vores faglighed, vores personlighed og vores engagement.

Vi går den lige vej

Vi taler om tingene, som de er. Vores tilgang er pragmatisk og baseret på sund fornuft. Vi holder af komplekse problemstillinger, men går efter den enkle løsning og at gøre tingene rigtigt første gang. Vi tænker gerne nyt, men kun når der er reelt behov for det.

Vi gør vores kunders mål til vores

Vores kunder er omdrejningspunkt for alt vores arbejde. Vi ser det som vores fornemste opgave at levere det, der giver dem succes i forhold til deres kunder og deres interessenter. Vi ved, at vores kunders virkelighed ofte er kompleks og sætter os ud over os selv for at forstå, hvordan vi skaber værdi for dem.