Acadre er et brugervenligt, rollebaseret og procesunderstøttende ESDH-system med indbygget sagsstyring og ledelsesrapportering. Acadre kan tilgås via en "rig" klient, en webbrowser, en portal eller via kontorpakker såsom MS Office pakken. Derudover kan Acadre tilgås via mobile enheder til sagsbehandlere der eksempelvis er ude hos borgere, virksomheder mv. 

Acadre er målrettet den organisation, som har mange alsidige behov for ESDH, og som ønsker at basere sin løsning på standard programmel, der implementeres hurtigt og omkostningseffektivt. Det er en løsning, der er gennemprøvet, og leveres i en høj kvalitet.

Acadre er solgt til mere end 60 offentlige organisationer, herunder flere end 40 kommuner. Acadre har over 70.000 brugere, og er bl.a. den mest benyttede ESDH løsning indenfor kommunerne.

Acadre understøtter alle aspekter indenfor sagshåndtering til offentlige myndigheder, enten igennem egne processer eller via integration. Ud over almindelige emnesager gælder det også borgersager, børn- og ungesager, ejendomssager og personalesager. Den samlede løsning håndterer hele processen fra henvendelsen opstår, til sagen afsluttes og arkiveres. Herunder alle delprocesser fra sagsoprettelse, validering, konkret sagsbehandling med korrespondancer, høringsprocesser, politisk behandling samt udsendelse af afgørelse.

Acadre integrerer sømløst til Microsoft SharePoint via bl.a. samarbejdsforum i form af medarbejderportaler, ekstern samarbejder, politikerweb og udstilling af borgerens sager på borger.dk.

Acadre er modulært opbygget, hvor de enkelte moduler og tredjepart kommunikerer via serviceorienterede standard api’er. Acadre integrerer på nuværende tidspunkt til mere end 80 applikationer.

Acadre overholder gældende lovgivning og standarder, såsom FESD2 og OIO. Løsningen er konstrueret ud fra en moderne og åben serviceorienteret arkitektur  baseret på EA principperne, og er godkendt til aflevering til Statens Arkiver.

Hvis du vil høre mere om Acadre så kontakt os på info.dk@formpipe.com eller klik på links til højre.