Smidig online ansøgningsproces, kortere sagsbehandlingstid, større fleksibilitet og færre fejl er de kontante fordele ved TAS. Dertil kommer en række relevante styrings- og analyse-
værktøjer, der skaber overblik og grobund for velovervejede ledelsesbeslutninger.

TAS by Formpipe er et sagsbehandlingssystem målrettet administration af tilskud, puljer og uddelinger i staten, private fonde samt kultur- og foreningsområdet i kommunerne.

TAS er et standardsystem, der effektivt, pålideligt og brugervenligt håndterer hele administrationen af alle de aktuelle støtteformer. Systemet tilbyder den fornødne fleksibilitet til også at kunne konfigureres, så individuelle ønsker understøttes.

Med TAS kan man

 • skabe sammenhæng mellem økonomistyring, journalisering,
  sagsbehandling og udbetaling
 • integrere organisationens hjemmeside og TAS, så ansøgerens data
  sendes direkte ind i TAS
 • følge dialogen vedrørende ansøgningen og den efterfølgende
  rapportering af projektstatus, fremdrift og økonomi
 • sikre en systematiseret og effektiv understøttelse af sagsbehandlingens
  arbejdsprocesser
 • skabe klar sammenhæng mellem indsatser/investeringer og effekter fra
  bevilligede tilskudsprojekter
 • sikre optimal ledelsesrapportering til bestyrelse, politikere, udvalg, råd
  og ledelse, så beslutninger og prioriteringer foretages på et faktuelt grundlag
 • sikre sammenhæng til offentlige registre f.eks. CPR- og CVR-registeret
 • etablere integration til organisationens økonomisystem og derved sikre høj
  kvalitet i økonomistyringen (integration til MS Office er standard)

Organisationen får frigivet ressourcer omkring administrationen af midler, når processerne effektiviseres med gennemtænkte digitale arbejdsprocesser. Den frigivne tid levner rum til at fokusere på proaktiv vejledning og rådgivning af ansøgerne.

Dynamisk og konfigurerbar standardløsning

TAS er et standardsystem, der favner hele den administrative proces omkring tilskud og uddelinger inklusive ansøgningsproces, sagsbehandling og økonomistyring. Alle processer konfigureres og opsættes efter behov, så arbejdsgangene understøttes optimalt. Opsætningen foretages og vedligeholdes løbende af organisationen selv. Det giver en hurtig og effektiv implementering af TAS uden brug for specialudvikling. 

Systemet er dynamisk i sin opbygning og består af forskellige moduler, der tilsammen giver den mest effektive understøttelse af administration af uddelinger og donotioner. TAS er en fleksibel løsning, der kan udbygges, efterhånden som behovet for yderligere digitalisering opstår.

Træf de rigtige beslutninger 

I TAS råder man over en række rapporteringsfunktioner, der skaber indsigt og mulighed for at træffe beslutninger på et oplyst grundlag. Rapporteringen giver et samlet overblik samt mere detaljerede rapporter grupperet i sagsbehandling, økonomi, ledelsesinformation og ordningsrapporter.

Standardrapporterne indeholder filtreringsmuligheder, og de kan let eksporteres til f.eks. Excel. Ud over standardrapporter tilbyder vi et fleksibelt rapporteringsmodul. Modulet er dynamisk, og medarbejderne får mulighed for selv at foretage analyser og definere relevante rapporter baseret på specifikke behov. Alt sammen i et brugervenligt og let tilgængeligt design.

Gør livet let for ansøgerne – og administrationen! 

Ansøgere betjenes fuldkommen digitalt gennem en webbaseret ansøgningsportal, hvor ansøger logger på med NemID (CPR eller CVR-login). Portalen åbner mulighed for ansøgeren – og evt. samarbejdspartnere – at samarbejde omkring gennemførelse af selve ansøgningsprocessen, idet der er adgang til relevant information vedrørende ansøgningen, ansøgningsblanket samt mulighed for at vedhæfte bilag som f.eks. projektplan og budget. Dialogen omkring ansøgningen og den efterfølgende rapportering af projektstatus, fremdrift og økonomi gennemføres ligeledes via portalen. Det betyder, at ansøgeren altid kan se status på sagen via portalen.

I forbindelse med implementering af TAS og portalen foretages de nødvendige kundespecifikke opsætninger og tilpasninger, så portalen i layout og indhold bliver tilpasset den konkrete anvendelse og det administrative set-up.

Hvis du vil høre mere om TAS og få afklaret, om din organisation kan opnå en gevinst med TAS, er du velkommen til at kontakte markedschef Kenneth Lundø på +45 72 20 81 61 eller kenneth.lundoe@formpipe.com.