Kommunernes og regionernes hverdag og de rammer, der ageres under, forandrer sig med stor hast, og det er essentielt for kommunernes evne til at løse de for samfundet vigtige opgaver, at de er i stand til at imødegå disse forandringer proaktivt på en effektiv måde, som skaber både kvalitet og tryghed for borgerne.

Det er derfor en bunden opgave at forøge produktiviteten og levere velfærden smartere end i dag. Digitalisering er ét af de mest centrale redskaber til at bibeholde og udvikle en effektiv og attraktiv offentlig sektor.

I Formpipe har vi indrettet vores strategi, målsætninger og organisation efter at være en professionel samarbejdspartner for vores kunder i forbindelse med udvikling, implementering og vedligehold af digitaliseringsløsninger i kommunerne og regionerne. Vi har mange års erfaring på området og betjener i dag godt 40% af landets kommuner med vores systemer og ydelser.

Vores standard ESDH-system, Acadre, er det mest udbredte i den kommunale sektor. Formpipe leverer derudover løsninger indenfor selvbetjening, input management, output management, tilskud, integrationer, arkivering, samarbejde og selvbetjening. Indenfor udvalgte fagområder hos kommunerne leverer Formpipe også tilpasset fagsystemer, såsom Borgerservice, Børn og Unge/PPR, Teknik og Miljø, mv.

Læs mere om vores udvalgte referencer i kommuner og regioner herunder: