Assens Kommune har optimeret arbejdsgange og sikret langt højere datasikkerhed for skole- og dagtilbud med Acadre Web

Assens kommune har haft Acadre siden kommunesammenlægningen i 2007. I 2016 begyndte implementeringen af Acadre Web til hele skole- og dagtilbudsområdet, og det har indtil videre været en succes med mange fordele. Derfor udrulles Acadre Web nu til resten af skole- og dagtilbudsområdet i Assens Kommune.

Acadre Web er en online udgave af ESDH-systemet Acadre, der kan tilgås fra både mobil, tablet og computer. Det giver en fleksibilitet, som er særlig fordelagtig hos kommunens decentrale enheder.

Højne datasikkerhed og workflow

Om baggrunden for implementeringen af Acadre Web siger Pia Jensen, Projektleder for Digitalisering og Velfærdsteknologi i Assens Kommune: ”Vores arkivering og datasikkerhed var ikke god nok. Vi havde brug for et system, der kunne samle vores arkiver og give alle let adgang til de samme informationer. Samtidig stod vi over for en stor udfordring med at leve op til sikkerhedskravene om opbevaring af personfølsomme data. En udfordring, jeg tror, mange kommuner står med.”

Enkelt og intuitivt system

Selve implementeringen har været en succes for kommunen. Selvom et nyt it-system kræver en kulturændring, som tager tid og kræver både stærke og synlige ledere, er systemet så let at bruge, at de decentrale enheder har taget virkelig godt imod det. ”Vores brugere var efter kun 3,5 times undervisning i gang med Acadre Web. Systemet er let at navigere i, meget intuitivt og er generelt blevet taget rigtig godt imod”, siger Pia Jensen. 

Assens Kommune har forberedt sig grundigt på implementeringen ved at besøge og klarlægge alle enheders arbejdsgange og udfordringer, så alle blev støttet bedst muligt, og ledere og superbrugere blev forberedt grundigt på den store opgave, de stod overfor. 

Dertil kommer opfølgningen, som er mindst ligeså vigtig ifølge Pia Jensen: ”Vi må huske fortsat at være synlige og sikre, at alle får fuldt udbytte af systemet, og at de enkelte ledere fortsat holder fokus på opgaven”.

En investering, der betaler sig

”Implementeringen af Acadre Web er en investering, der absolut kan svare sig for os. Nu har vi et meget bedre workflow og større overblik over vores arbejdsgange, som er blevet optimeret og ensrettet. Vi har fået samlet vores arkiver ét sted, så alle kan tilgå de samme oplysninger. Og vigtigst af alt, så overholder vi nu alle regler for sikker opbevaring af personfølsomme data. Dét er meget håndgribelige gevinster, der gør hverdagen lettere for brugerne og højner niveauet af deres arbejde betragteligt”, siger Pia Jensen om investeringen i Acadre Web.

Hvis du vil høre mere om Acadre Web, kan du kontakte din kundeansvarlige eller info.dk@formpipe.com