Indfri det økonomiske potentiale og gør byggesagsbehandlingen mobil

Den stærke integration mellem KOMBITs Byg og Miljø og ESDH-systemet Acadre gør livet lettere for både borgerne og for byggesagsbehandlerne.

Det økonomiske potentiale ved at bruge Acadre på byggesagsområdet er ikke til at overse, og det har både Sønderborg og Holbæk Kommune fundet ud af. Sønderborg Kommune opsagde abonnementet på KMD Struktura i januar 2015, og bruger nu i stedet Acadre til al byggesagsbehandling i kommunen. Skiftet har givet Sønderborg Kommune en 6-cifret besparelse.

Spar byggefagsystemet væk

”Med Acadre Byggesag er det blevet lettere for borgerne i Sønderborg Kommune at finde oplysninger om ejendomme og indsende fyldestgørende ansøgninger til kommunen. Integrationen mellem Acadre og Byg og Miljø har givet anledning til en langt mere automatiseret – og dermed struktureret – sagsbehandling. Vi har konstateret, at vi samtidig har sparet et 6-cifret beløb ved at sløjfe vores gamle fagsystem”, siger Jan Gjerlevsen, afdelingsleder for BYG – Land, BY & Kultur i Sønderborg.

Med udgangspunkt i Sønderborgs positive erfaringer har Holbæk Kommune også valgt Acadre som sagsbehandlingssystem på byggesagsområdet. ”Vi opnår en økonomisk besparelse ved at udvide brugen af vores ESDH-system til også at omfatte byggesagsbehandling, da vi både sparer et fagsystem og en integration. Samtidig nedbringes antallet af fejl i byggesager, da sagerne kun skal findes et sted”, fortæller Jette Vejgaard, specialist i Holbæk Kommune.

Mobilitet skaber effektivitet

Med Acadre bliver byggesagsbehandlingen samtidig mobil. Det betyder, at noter kan tilføjes og sagsbehandlingen kan udføres på en iPad, for eksempel når en medarbejder er ude at føre tilsyn. I Sønderborg Kommune er man glad for den øgede effektivitet, som mobiliteten medfører. ”Acadre understøtter hele byggesagsprocessen, og vi kan oven i købet tage byggesager med ud i marken enten på iPads eller smartphones. Det betyder, at man på stedet kan føje noter til en sag, frem for at vente til man kommer tilbage på kontoret. Muligheden for mobiliteten gør uden tvivl arbejdsgangene mere effektive ”, fortæller Jan Gjerlevsen videre.

Hvis du vil høre mere om Acadre Byggesag, kan du kontakte os på +45 33 25 65 55 eller info.dk@formpipe.com