Standardsystemet TAP understøtter og automatiserer sagsbehandling hos ministerier og styrelser med stor sags-volumen. TAP styrer bl.a. den samlede danske landbrugsstøtte, der er underlagt en kompleks EU lovgivning.

TAP er et rammesystem til digitalisering af selvbetjening og arbejdsgange, og har en lang række standardfunktioner og komponenter, som understøtter organisationens arbejdsprocesser og forretningsregler. Rammesystemet er karakteriseret ved, at alle former for sagsgange kan opsættes ved konfiguration uden brug af programmering, og det understøttes effektivt ved en høj grad af selvbetjening, automatisering og digitalisering.

TAP er baseret på globalt udbredte standardsystemer fra Microsoft, hvilket giver høj leverancesikkerhed, men TAP er samtidig et åbent system, der enkelt og sikkert integrerer med organisationens andre it-løsninger. Formpipe træner organisationens superbrugere, så de selv kan ajourføre systemet, når lovgivningen påvirker arbejdsprocesserne. Dette giver lave driftsomkostninger og hurtig tilpasning ved lovreformer.

TAP hos Landbrugs- og Fiskeristyrelsen

Landbrugs- og Fiskeristyrelsen har siden 2011 benyttet TAP som platform for udbetaling af EU landbrugsstøtte. TAP understøtter alle tilskudsprocessens faser fra ansøgning til den endelige udbetaling, samtidig med at alle regler for gennemsigtighed og kontrol efterleves. Landbrugs- og Fiskeristyrelsen valgte TAP, fordi systemet bl.a. muliggør genbrug af funktionalitet, hvilket understøtter den komplekse verden styrelsen opererer i, hvor de skal håndtere, at den ene reform afløser den anden. Størsteparten af de nye komplekse regler for tildeling af landbrugsstøtte er konfigureret i TAP uden behov for programmering, hvilket har reduceret implementeringstiden markant.

I 2013 håndterede systemet 400.000 sager, gennemførte 3,4 millioner valideringer og 10 millioner beregninger i forbindelse med udbetalingen af omkring 6 milliarder kroner til ca. 45.000 danske landmænd. Mere end halvdelen af alle sager blev gennemført automatisk, ligesom alle krav og tidsfrister til korrekt udbetaling blev overholdt.

Hvis du vil høre mere om TAP, kan du kontakte os på +45 33 25 65 55 eller
info.dk@formpipe.com