Når vi søger en ny medarbejder, har vi en helt fast procedure for forløbet forud for ansættelsen. Det giver os et ensartet grundlag at vurdere egnede kandidater på, og det giver dig som kandidat gennemsigtighed og klarhed omkring forløbet fra ansøgning til ansættelse.

Læs herunder en nærmere beskrivelse af vores rekrutteringsproces.

Annoncering

Ledige stillinger hos Formpipe Software A/S annonceres her på hjemmesiden og på en række relevante medier. I stillingsopslaget forsøger vi så klart og præcist som muligt at fortælle, hvilke arbejdsopgaver og ansvarsområder, der er knyttet til stillingen. Har du brug for mere information om en opslået stilling, er der altid en kontaktperson i stillingsannoncen.

Ansøgning

Du skal sende din ansøgning via vores elektroniske rekrutteringssystem ved at klikke ”Apply for this job” under det konkrete stillingsopslag. Her kan du uploade CV, motiveret ansøgning og andre relevante dokumenter. Du får her også mulighed for at knytte dine profiler på sociale medier (f.eks. LinkedIn) til sin ansøgning. Senest et døgn efter din ansøgning er sendt, får du en kvittering på mail om, at vi har modtaget din ansøgning.

Vurdering af din ansøgning

Vi vurderer og indkalder løbende til samtaler. De kandidater, vi indkalder til samtale, har en uddannelse og en baggrund, der umiddelbart modsvarer de formelle krav til stillingen. Bliver du ikke kaldt til samtale, får du en mail herom, når vi har afsluttet ansættelsesforløbet.

1. Samtale

Vi indkalder typisk 4-6 kandidater til indledende samtaler på en varighed af ca. 1 time. Her får du mulighed for at fortælle os om dine kvalifikationer, erfaringer og motivation for at søge netop dette job. Derudover vil vi fortælle mere om jobbet og om Formpipe Software som organisation.

Testforløb – adfærdspræferencetest

Vælger vi at gå videre med dig efter den indledende samtale, vil du blive inviteret til at tage en test. Testen er en adfærdspræferencetest, hvor du skal tage stilling til din foretrukne adfærd i forskellige situationer. Der er ingen rigtige eller forkerte svar på testen, men testen giver os et billede af din arbejdsstil og adfærd i forskellige arbejdssammenhænge. Testen fungerer som samtaleværktøj og ramme for 2. samtalerunde. Testen foregår online, og du tager den hjemmefra.

I enkelte tilfælde, hvis det er relevant for stillingen, du søger, bliver du også præsenteret for en teknisk test. Er dette tilfældet, får nu naturligvis besked herom på forhånd.

2. Samtale

Ved 2. samtale deltager den kontaktperson, du mødte til 1. samtale og en medarbejder fra vores HR-afdeling. 2. samtale er en testtilbagemelding, hvor HR-medarbejderen præsenterer dig for resultaterne af din test, og I taler om dem. Testen er et godt værktøj til at tale nærmere om din arbejdsstil, måden du løser udfordringer og opgaver på.

Ansættelse

Efter 2. samtalerunde er vi typisk i stand til at vælge den kandidat, der bliver tilbudt stillingen. I nogle tilfælde vil det være nødvendigt med en 3. samtale, hvor du møder din afdelingschef eller andre, du skal arbejde tæt sammen med. Uanset, om du får stillingen eller ej, får du besked om vores beslutning.

Velkommen i Formpipe Software A/S

Hos Formpipe lægger vi vægt på, at vores nye kolleger føler sig godt modtaget og hurtigt lærer virksomheden at kende. Inden jobstart modtager du information om din første arbejdsdag og dit introforløb hos os. Den leder, der ansætter dig, byder dig velkommen, introducerer dig for virksomheden og dine kolleger. Lederen ordner alle de praktiske detaljer omkring din ansættelse og sikrer, at du får en god start på dit job hos Formpipe.