Diarieföring är en central del i myndighets- och kommunal verksamhet. Det är utifrån diariet en majoritet av myndighetsutövandet sker.

Därför är det viktigt, ur såväl ett rättsäkerhetsperspektiv som ur ett effektiviseringsperspektiv att diariet med tillhörande ärenden, handlingar och dokument görs transparant i hela organisationen. Samtliga medarbetare och kunder skall kunna få den information de behöver och samtidigt erhålla ett effektivt stöd i det dagliga arbetet. På så vis blir diariet navet i all informationshantering.

Diarieföring från Formpipe

Formpipes lösning för diarieföring är utvecklat i nära samarbete med ett flertal svenska kommuner, landsting och myndigheter. Lösningen är speciellt framtagen för att passa olika organisationers krav samt stödja dem i det dagliga administrativa arbetet.

Med denna lösning ges kunden möjlighet att förutom den lagstiftade informationen kunna komplettera med valfri information, kopplingar mot andra system och klassificeringar. Lösningen följer såväl lagstiftning som gängse praxis och har fullt stöd för såväl personuppgiftslagen som sekretesslagen.

Formpipes lösningar för diarieföring och ärendehantering är helt integrerade med lösningar för processledning och dokumenthantering.