Meetings är en app för digital och automatiserad hantering av kallelser, dokumentation samt protokoll till iPad. Meetings är fullt integrerad med våra produkter W3D3 och Platina.

Användarvänliga anteckningsfunktioner och möjligheten att arbeta direkt mot möteshanteringen i befintliga system från Formpipe gör Meetings attraktiv från användarens perspektiv.

Minskade kostnader och ökad säkerhet

Med hjälp av Meetings kan ni minska era kostnader relaterade till papperskonsumtion, porto och eventuella bud, samtidigt som ni ökar säkerheten kring hantering av mötesdokumentation och anteckningar. En genomsnittlig kommunpolitiker hanterar varje år väldigt stora mängder papper i sitt förberedande arbete för styrelser och nämnder. Med Meetings frigörs tid som annars skulle gå åt till att skicka papper fram och åter.

Krypterad filöverföring, lösenordsskyddade dokument för sekretessbelagd information samt möjlighet att radera information om iPaden skulle bli stulen, ökar också säkerheten kring er informationshantering.

Standardfunktiner i Meetings:

  • Automatisk nedladdning från Server
    Alla kallelser, dokument och dagordning samlat på ett och samma ställe ger ökad överblick.
  • Digitala anteckningar
    Smarta funktioner för överstrykningar och anteckningar i olika färger och format. Ersätt era gula post-it lappar med digitala noteringar som återfinns snabbt och inte kommer bort.
  • Sökfunktionalitet
    Undvik att bläddra i pappersmängder efter information. Sök på nyckelord och metadata på ett intuitivt sätt och finn relevant information snabbt!