Formpipes lösning för in- & utdatahantering ser till att dokumentet går i rätt format från verksamhetssystem till verksamhetssystem, från webb till verksamhetssystem och från verksamhetssystem till webb.

Tre större områden hanteras:

  • Konvertering från ett dataformat till ett annat, t.ex. XML till PDF/A.
  • Utseende/layouthantering, helt enkelt den grafiska delen av ett dokument.
  • Distribution i rätt format till rätt mottagare.

Hanterar en mängd olika format

Formpipes lösning för in- & utdatahantering hanterar in och utdata från ett verksamhetssystem till ett annat. Samtliga användningsområden inom in- & utdatahantering syftar till att hantera organisationens eller företagets alla typer av affärsdokument, oavsett det är ett elektroniskt format som XML, XHTML, EDI; PDF/A eller papper.

Affärsdokument som kan hanteras är t.ex. skrivmallar, blanketter, brev, fakturor, beställningar, rapporter etc. både i ett elektroniskt format och i pappersformat.

Med lösningen blir man kompatibel med alla krav på ett dokuments utseende och dataformat, oavsett originalets filformat. Detta kan idag gälla PDF/A för arkivering av datafiler, Svefaktura för myndigheter, etc.

Dynamisk produkt som kan användas med alla verksamhetssystem

Lösningen är designad att användas som en tjänst och är en dynamisk produkt som inte bara hanterar informationsflöden in och ut från Formpipes verksamhetssystem och tjänster, utan kan med fördel användas med alla verksamhetssystem oavsett vad dessa system gör eller vilken data de producerar.

Fördelarna med lösningen är många och våra kunder använder bland annat lösningen för:

  • Mallhantering
  • Blanketthantering
  • Utskriftshantering
  • Hantering av utdata från E-formulär/web-formulär
  • PDF-rendering
  • Layouthantering av sina affärsdokument