Varje organisation strävar efter att bli mer effektiv i sitt sätt att arbeta, vare sig det gäller att öka sin marknadsandel, pressa ned kostnader eller öka kundnöjdheten.

Gemensamt är syftet att nå en hållbar framgång och lönsamhet. Ett ledningssystem för kvalitet ger det ramverk som behövs för att övervaka och förbättra prestanda, oavsett om organisationen är verksam inom det privata näringslivet eller inom den offentliga sektorn.

Kvalitetsledning från Formpipe

Formpipes lösning för kvalitetsledning är ett systemstöd för ett effektivt kvalitets- och förbättringsarbete. Ärenden, rutiner och metoder för åtgärder ska i de allra flesta verksamheter dokumenteras och på olika sätt informeras till medarbetare. Med hjälp av lösningen kan varje åtgärd identifieras och spåras i dokumentationen. Genom automatiserad arbetsprocess säkerställs att rätt personer tar del och involveras vid rätt tidpunkt. Detta säkerställer kvaliteten samtidigt som det effektiviserar förändringsarbetet och beslutsfattande.

Webbaserat IT-system

Formpipes lösning för kvalitetsledning bygger på plattformen Platina, som är ett webbaserat IT-system för effektiv och kvalitetssäkrad hantering av information. Med Platina som plattform implementerar lösningen för kvalitetsledning de ärendetyper, rutiner och arbetsflöden som är specifika för er unika verksamhet.

Genom att använda er av Platina som IT-stöd kvalitetssäkras de processer och rutiner som bidrar till ökad kundtillfredsställelse och lönsamhet för just er organisation.

Med Formpipes lösning för kvalitetsledning får ni ett komplett IT-stöd för:

  • Dokumenthantering
  • Ärendehantering
  • Processoptimering
  • Avvikelsehantering

 

Kvalitetsledning inom Life Science

Läs om Kvalitetsledning för Life Science här >>