Formpipes lösning för registerhantering är marknadens modernaste och mest flexibla lösning för ändamålet. Alla typer av objekt och register kan enkelt hanteras, skapas, importeras och synkroniseras.

Vi har idag kunder som hanterar ett brett spektrum av objekt. Tele2 använder sig av lösningen för att upprätthålla status för samtliga av sina mobilmaster i Europa. Länsstyrelserna använder lösningen för att upprätthålla register över sina väktare, vakthundar och stiftelser, m.m. Den integrerade funktionaliteten för dynamisk presentation av egenskapskort och möjligheterna att skapa relationer mellan objekt gör det möjligt att hantera och presentera register och objekt på ett effektivt och kvalitativt sätt, vilket i sin tur ger ökad kundnöjdhet och lönsamhet.

Registerhantering från Formpipe

I Formpipes lösning för registerhantering kan man skapa flera olika sorters register. Dessa register kan sedan associeras med varandra. Detta ger kunden möjlighet att byta ut befintliga register i andra lösningar och föra in dem i en standardplattform.
 
I lösningen kan kunden själv kan definiera olika typer av objekt och på detta vis även fritt välja vilken typ av metadata man vill ha på de olika objekten.