För att kunna tillhandahålla ett av världens bästa hälso- och sjukvårdssystem ställs höga krav på process- och kostnadseffektivitet.

Komplexiteten i landstings och liknande verksamheters affärsmodell samt dagliga arbete ställer höga krav på systemstöd för informationshantering (dokument, diarie, ärende, register, arkiv, process, revidering, godkännande, etc.).

Kvalitetssäkrad dokumenthantering för landsting

Formpipe erbjuder landsting och sjukvård ett av marknadens mest kraftfulla och kompletta lösning för ärende- och dokumenthantering, avvikelsehantering och processoptimering. Vårt erbjudande stödjer de högt ställda kraven på ordning och reda i dokumentation och ärenden och svarar samtidigt upp mot höga krav på processtyrning.

Med Formpipes produkter ökar säkerheten för kritiska affärsprocesser för landsting & sjukvård samtidigt som komplexiteten och de administrativa kostnaderna minskar.

Krav på att förbättra administrativa processer och rationaliseringar har ökat lavinartat de senaste åren inom svensk hälso- och sjukvård. Managementkonsulter jobbar med konceptet ”Lean Administration” som innebär att skala bort alla onödiga (ej värdeskapande) arbetsmoment. Formpipe hjälper organisationer att effektivisera sina processer och den administrativa hanteringen av information. Formpipes produkter stödjer processer för kvalitetssäkring av styrande dokument inom sjukvård med elektroniska signaturer och processer för godkännande.

Läs om lösningar relaterade till landsting & sjukvård:

Dokumenthantering  från Formpipe                     Avvikelsehantering från Formpipe
Ärendehantering  från Formpipe  Stöd för Lex Maria utredningar (CAPA) från Formpipe
Diarieföring från Formpipe Digitalt långtidsbevarande från Formpipe
Workflow från Formpipe