Statliga myndigheters arbete att tillämpa uppsatta lagar och föreskrifter samt utföra den verksamhet som riksdag och regering beslutat om ställer strikta krav på befogenheter och skyldigheter. Myndigheter förvaltar och utvecklar Sveriges viktigaste samhällsfunktioner som säkerställer landets fortsatta välfärd.

Oavsett om det rör försvars-, utbildnings- eller transportrelaterade frågor ställs det höga krav på process- och kostnadseffektivitet. Nyckeln till en effektiv förvaltning är att rätt information finns hos rätt person vid rätt tillfälle. Hög effektivitet i informationshanteringen skapar förutsättningar för en god organisation som främjar myndighetens verksamhet.

Automatisering av arbetsflöden ökar effektiviteten

Formpipe för myndigheter möjliggör säkra och effektiva processer för dokument- och ärendehantering tillsammans med automatiserade arbetsflöden för att förenkla myndigheters administrativa arbete. Formpipe har automatiserat tidigare administrativt tunga processer hos 115 svenska myndigheter, som med våra produkter kan strukturera sin informationshantering hela vägen från själva skapandet och bearbetningen, till arkivering och bevarande av dokument och information. 

Stabil plattform med hög flexibilitet

Formpipe erbjuder en stabil plattform med hög flexibilitet och inbyggda applikationer för dokument- och ärendehantering, processtöd och diarieföring vilket gör Formpipe till det naturliga valet för Sveriges myndigheter.

Kombinationen av marknadens bästa dokument- och ärendehantering med en kraftfull processmotor gör att myndigheter kan effektivisera, konsolidera och strukturera sina verksamhetsprocesser. Detta skapar säkerhet och ordning i myndigheters kritiska arbetsflöden.

Läs om lösningar relaterade till Formpipe för myndigheter:

Dokumenthantering från Formpipe
Ärendehantering från Formpipe
Diarieföring från Formpipe
Workflow från Formpipe
System för bevarande från Formpipe
Avtalshantering från Formpipe