Formpipe Software AB (publ) är noterat på Nasdaq OMX Stockholm och aktien handlas under kortnamnet FPIP.

Avsnittet Investor Relations innefattar finansiell information om Formpipe samt beskrivningar och formell dokumentation kring bolagets styrning som är av intresse för bolagets investerare. Här finns möjlighet att ladda ner bolagets finansiella rapporter och pressreleaser.

Under avsnittet Investor Relations återfinner du endast reglerade pressmeddelanden sedan den 3 juli då Europaparlamentets och rådets förordning om marknadsmissbruk (MAR) trädde i kraft. Övriga nyheter och pressmeddelanden återfinns under Nyheter & Press.

introduce.se finner du nyckeltal, analyser, intervjuer och annan finansiell information om Formpipe.

Interim Report