Shareholders 20190630

Per 2019-06-30 och därefter kända förändringar.