Styrelsen ansvarar vidare för utveckling och uppföljning av koncernens strategier genom planer och mål, beslut om förvärv och avyttring av verksamheter, större investeringar, tillsättningar och ersättningar till koncernledningen samt löpande uppföljning av verksamheten under året.

I enlighet med bolagsordningen ska styrelsen bestå av lägst tre och högst sex ledamöter med högst tre suppleanter.

BO Nordlander

Bo Nordlander
Styrelseordförande

Invald i styrelsen år 2009.
Född 1956.
Civilekonomexamen från Handelshögskolan.
Aktieinnehav: 318 159

VD för SIX Telekurs Nordic AB. Tidigare Head of capital market & wealth, Tieto (2007-2009), VD Abaris (2001-2007), Entra AB (1991-2001).

ÅSA Landén Ericsson

Åsa Landén Ericson
Styrelseledamot

Invald i styrelsen år 2017.
Född 1965.
Aktieinnehav: 3 500

Åsa har över 25 års erfarenhet i företagsledande befattningar inom IT & telekomsektorn. Hon är i dag VD för Piana Advisory Services. Tidigare uppdrag är bland annat som VD (interim) på Cygate AB, ett dotterbolag till Telia AB,  VD i IT-konsultbolaget Enfo BI & Analytics, VD & Koncernchef i ENEA AB, VD Scanpix Sweden AB, styrelseledamot i ENEA AB, Rejlers AB och Acando AB. Åsa är civilingenjör i industriell ekonomi från Chalmers och har en MBA från INSEAD.

ANNIKKI Schaeferdiek

Annikki Schaeferdiek
Styrelseledamot

Invald i styrelsen år 2017.
Född 1969.
Aktieinnehav: Inget

Annikki har en civilingenjörsexamen från Linköpings Tekniska Högskola och 20 års internationell erfarenhet från IT/Telecom-branschen. Annikki har bland annat arbetat i Berlin för ett mindre teknikbolag, som VD för Netwise, och affärsområdeschef inom Ericssons Multimediaenhet.

ERIK Syrén

Erik Syrén
Styrelseledamot

Invald i styrelsen år 2019.
Född 1978.
Aktieinnehav: Inget

CEO för noterade CRM-företaget Lime Technologies AB (publ), där han har vart med och drivit bolaget de senaste 19 åren. Erik är även styrelseledamot i det snabbväxande mjukvaruföretaget Wiraya Solutions AB. Erik har studerat på ekonomprogrammet vid Lunds Universitet och har en kandidatexamen i ekonomi.

MARTIN Henricson

Martin Henricson
Styrelseledamot

Invald i styrelsen år 2016.
Född 1961.
Aktieinnehav: 50 000

Martin Henricson har mer än 20 år av erfarenhet i företagsledande befattning från internationella företag inom IT/telekom, internet och software, senast som CEO för Episerver Group AB där han idag är styrelseordförande. Martin har en fil kand (beteendevetenskap/ekonomi) samt forskarutbildningsstudier vid Stockholms universitet.

PETER Lindström

Peter Lindström
Styrelseledamot

Invald i styrelsen år 2016.
Född 1970.
Aktieinnehav: 40 000

Peter Lindström har en executive MBA från Ekonomihögskolan vid Lunds universitet och en elektroingenjörsexamen från Lunds tekniska högskola. Peter är chef för New Business-avdelningen och en del av ledningsgruppen på Axis Communications AB (publ). Peter har 22 års omfattande erfarenhet från seniora roller inom IT-branschen, på både regional och global nivå. Peter är ansvarig hos Axis för avdelningen New Business, molntjänster och M&A.