Verkställande direktör tar löpande fram nödvändigt informations- och beslutsunderlag inför styrelsemöten och motiverar även förslag till beslut.

Styrelseordförande har årligen utvärderingssamtal med Verkställande direktör i enlighet med Vd-instruktion och gällande kravspecifikation. Verkställande direktör leder koncernledningens arbete och fattar beslut i samråd med övriga ledningsmedlemmar. Koncernledningen har veckovis möten där operativa frågeställningar diskuteras.

Koncernledningen består av chefer för väsentliga verksamhetsområden inom Formpipe Softwares koncern.

Koncernledning

Christian Sundin
CEO 

Erik Lindeberg
Director of Business Development

Joakim Alfredsson
CFO

Lina Elo
Director of HR

Mats Persson
CTO

Mauritz Wahlqvist
VP Business Area Public Sector Sweden

Staffan Hugemark
VP Business Area Private Sector

Thomas à Porta
VP Business Area Public Sector Denmark