Verkställande direktör tar löpande fram nödvändigt informations- och beslutsunderlag inför styrelsemöten och motiverar även förslag till beslut.

Styrelseordförande har årligen utvärderingssamtal med Verkställande direktör i enlighet med Vd-instruktion och gällande kravspecifikation. Verkställande direktör leder koncernledningens arbete och fattar beslut i samråd med övriga ledningsmedlemmar. Koncernledningen har veckovis möten där operativa frågeställningar diskuteras.

Koncernledningen består av chefer för väsentliga verksamhetsområden inom Formpipe Softwares koncern.

Koncernledning

Christian Sundin
Christian Sundin
CEO
Född 1971.
Anställd sedan 2006.
Aktieinnehav: 1 003 840
Teckningsoptioner: 516 513

Christian Sundin har en bakgrund inom Ericssonkoncernen och en gedigen erfarenhet av implementation av större IT-system. Vidare har Christian Sundin senare års befattningar innefattat positioner som vVD och nordenchef för Eurodis Electronics samt VD och styrelseuppdrag i Eurodis nordiska dotterbolag. Christian Sundin är utbildad civilekonom.

Joakim Alfredson
Joakim Alfredsson
CFO
Född 1975.
Anställd sedan 2007.
Aktieinnehav: 751 735

Ledningsgrupp Danmark

Thomas à Porta
Country Manager  

Anders Stahl Eriksen
Head of BA Lasernet

Carsten Kaas
Head of BA Case and Document Mangement

Stig Riemer
Head of BA Grants Management

Ledningsgrupp Sverige

Christian Sundin
Country Manager

Joakim Alfredson
CFO

Martin Söderberg
Head of Delivery

Erik Lindeberg
Director of Business Development

Mauritz Wahlqvist
Head of BA Public Sector

Mats Persson
Head of Products

Lina Elo
HR Director

Life Science United Kingdom

Mark Stevens
Managing Director of BA Life Science 

Keith Williamson
Director of Sales & Marketing of BA Life Science