Valberedningens arbete skall präglas av öppenhet och diskussion för att åstadkomma en välbalanserad styrelse.

Valberedningen nominerar ledamöter till Formpipes styrelse för kommande mandatperiod som sedan föreslås för årsstämman. Valberedningen lämnar även förslag på styrelsens och revisorernas ersättning samt i förekommande fall även val av revisor.
 
Förslag till valberedningen kan skickas med e-post till valberedningen@formpipe.com, eller vanlig post till:
 
Formpipe Software AB
Att: Valberedningen
Box 231 31
104 35 Stockholm

Ledamöter

Inför årsstämman 2019 utgörs valberedningen av:

Jens Ismunden, representerandes AB Grenspecialisten
Peter Larsson, representerandes en ägargruppering bestående av Thomas Bill, Martin Bjäringer, Carl Rosvall och Lars Sveder
Caroline Sjösten, representerandes Swedbank Robur Fonder
Bosse Nordlander, i egenskap av ordförande i Formpipe