Perioden 1 januari – 30 juni 2014

 • Nettoomsättning 163,3 Mkr (139,8 Mkr)
 • Systemintäkter 104,2 Mkr (94,7 Mkr)
 • EBITDA 31,8 Mkr (25,2 Mkr)
 • EBITDA-marginal 19,5 % (18,1 %)
 • EBIT 11,3 Mkr (7,2 Mkr)
 • Resultat efter skatt 5,8 Mkr (2,3 Mkr)
 • Resultat per aktie före utspädning 0,11 kr (0,04 kr)
 • Kassaflöde från den löpande verksamheten 22,6 Mkr (27,3 Mkr)

Perioden 1 april – 30 juni 2014

 • Nettoomsättning 84,2 Mkr (72,6 Mkr)
 • Systemintäkter 54,7 Mkr (48,6 Mkr)
 • EBITDA 16,6 Mkr (13,1 Mkr)
 • EBITDA-marginal 19,7 % (18,0 %)
 • EBIT 6,0 Mkr (4,0 Mkr)
 • Resultat efter skatt 3,0 Mkr (1,9 Mkr)
 • Resultat per aktie före utspädning 0,05 kr (0,03 kr)
 • Kassaflöde från den löpande verksamheten 7,8 Mkr (7,2 Mkr)

 

För fullständig delårsrapport, se pdf nedan.

 

För ytterligare information, kontakta:
Christian Sundin, vd för Formpipe, 0705-67 73 85

Informationen är sådan som Formpipe Software AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande måndagen den 14 juli 2014.