Formpipe Softwares årsredovisning för räkenskapsåret 2014 finns för nedladdning nedan.