Formpipe Softwares årsredovisning för räkenskapsåret 2018 finns för nedladdning nedan.