14 februari 2018
Bokslutskommuniké 2017

24 april 2018
Delårsrapport januari-mars

25 april 2018
Årsstämma

13 juli 2018
Delårsrapport januari-juni

23 oktober 2018
Delårsrapport januari-september