26 april 2019
Årsstämma

12 juli 2019
Delårsrapport januari-juni

24 oktober 2019
Delårsrapport januari-september