14 juli 2017
Delårsrapport januari-juni

26 oktober 2017
Delårsrapport januari-september